Dekoracje ślubne i weselneManufaktura rodzynki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów

Ewa Krysa, jako administrator Pani/Pana danych osobowych w Manufaktura RodzynkiEwa Krysa, Sanok, Leopolda Staffa 3, informuje, że:

- Kontakt do Administratora: manufakturarodzynki@wp.pl; tel.: 697545088,;
- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@infomedis.pl, tel.: 605121016
- Państwa dane przetwarzane będą w celu przygotowanie ofert ubezpieczeniowych, przechowywanie danych do późniejszego wykorzystania dla przypomnienia o wznowieniu polis, informowania o ratach i zaległościach, sprzedażach, cesjach, zwrotach składek i pomocy w zgłaszaniu, szkód otrzymywania za pośrednictwem telefonii, telefonii komórkowej, powiadomienia SMS, e-mail, poczty tradycyjnej informacji dotyczących działalności, usług i produktów oferowanych przez Witkowska Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne we wskazanych powyżej celach.
- W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do zapomnienia;
- Pani/Pana dane osobowe pozyskane na podstawie zgody nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza kraje Unii Europejskiej i EOG – Norwegia, Islandia, Lichtenstein);
- Dane pozyskane w niniejszej zgodzie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów, przepisów prawa, oraz wynikających z ich tytułu roszczeń, lub do wycofania zgody;
- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Manufaktura Rodzynki, tel. 697 545 088, e-mail: manufakturarodzynki@wp.pl